CallCenter : 063 - 0792234

สมัครตัวแทน รับ-ส่งพัสดุ
คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง โดยคลิก!! เลือกสมัครตามเขตที่ท่านต้องการให้ไปรับสินค้า
  2. กรุณาเลือกวัตถุประสงค์ในการสมัคร OA,EU หรือ แฟรนไชส์ และผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  3. ห้ามนำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
* ก่อนสมัครสมาชิกให้ คลิ๊ก!! ตำบลที่ท่านต้องการให้ไปรับสินค้า แล้วคลิ๊ก!! สมัครสมาชิกอีกครั้ง *
คลิก!! เลือกเขต  
  

 ผู้แนะนำ: คุณ ศตพล จันทร์ณรงค์ 

 
Facebook
LinkedIn
Twitter
Email
                                                 
 กดปุ่มสัญลักษณ์เพื่อ Share  /  CallCenter :  063 - 0792234